Specjaliści oferujący konsultacje online

Otwarty dostęp

Konsultacje online cieszą się w ostatnim czasie sporym zainteresowaniem. Nic dziwnego, bowiem wiążą się z wieloma korzyściami. Taka forma to oszczędność czasu, wygoda i możliwość skorzystania z pomocy specjalistów z całego kraju. Sprawdź, jacy lekarze oferują konsultacje online.

Jacy lekarze prowadzą konsultacje online?

Konsultacja online to dobre rozwiązanie, kiedy pacjent nie chce korzystać z pomocy medycznej w tradycyjny sposób, a jego stan zdrowia nie wymaga osobistego stawienia się w placówce medycznej. Konsultacje online prowadzone są przez lekarzy rodzinnych i pediatrów, do których pacjenci powinni zgłaszać się z większością problemów zdrowotnych w pierwszej kolejności. Z takiej formy kontaktu z pacjentem i realizacji świadczeń zdrowotnych korzystają również lekarze specjalizujący się konkretnych obszarach medycyny. Często spotkać się można z konsultacjami online u laryngologa, dermatologa, alergologa, ortopedy, nefrologa, kardiologa, diabetologa, reumatologa, internisty, pulmonologa, neurologa. Mogą odbyć się na odległość i tak samo skutecznie! W wielu przypadkach do rozpoznania problemu wystarczające okazują się informacje płynące z wywiadu, wideokonsultacja pozwala na wykonanie części badania fizykalnego, a lekarz zapoznać się może również z załączonych przez pacjenta dokumentów np. wyników badań, historii choroby. Jeszcze łatwiej przedstawia się kwestia wizyt kontrolnych w przypadku kontynuacji leczenia choroby przewlekłej, kiedy rozpoznanie jest już postawione, a lekarz upewnia się co do stanu zdrowia pacjenta i dobrego kierunku terapii. Z niezwykle szeroką ofertą konsultacji online prowadzoną przez lekarzy wielu specjalizacji można się zapoznać na https://www.welbi.pl/konsultacja-lekarska-online/. Czeka tu ponad 400 lekarzy 20 specjalizacji.

Zdalna wizyta lekarska, lecz nie tylko

Podkreślić trzeba, że oprócz różnej specjalności lekarzy konsultację lekarską oferują również inni przedstawiciele zawodów medycznych. Zdalnie może zostać przeprowadzona wizyta u dietetyka, czyli specjalisty w zakresie żywienia, który pomaga u osiągnięciu i utrzymaniu odpowiedniej masy ciała oraz dostarczeniu organizmowi odpowiedniej ilości składników koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Konsultacje online oferują również psycholodzy, którzy zapewnią wsparcie i profesjonalną pomoc w trudnych chwilach. Z tej formy warto skorzystać w sytuacji, kiedy odczuwa się ciągły stres, spadek nastroju, brak chęci do podejmowania zadań, ma się trudności w relacjach z innymi, czuje się ciągle zmęczonym, doświadcza się nieustannego lęku. Zdalnie prowadzone mogą być również spotkania z fizjoterapeutą. Warto umówić się na nie, kiedy m.in. doskwiera uciążliwy ból kręgosłupa, rozwinęły się zmiany zwyrodnieniowe stawów, szuka się porady w przypadku rehabilitacji pourazowej. W czasie takiej zdalnej konsultacji można omówić swoje dolegliwości, otrzymać poradę fizjoterapeutyczną, instruktaż w zakresie autoterapii i ćwiczeń, ewentualną korektę ćwiczeń i dalsze zalecenia.

Przypisy