Dołącz do czytelników
Brak wyników

Porady

14 kwietnia 2021

NR 48 (Kwiecień 2021)

Colostrum w suplementacji sportowca

0 436

Znane powiedzenie brzmi, że „sport to zdrowie”. Jednak w przypadku sportu wyczynowego jest to niestety stwierdzenie często nieadekwatne. Aktywność fizyczna na poziomie zawodowym jest przyczyną nie tylko urazów narządu ruchu, ale także licznych problemów ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia pracy układu odpornościowego i szeregu innych problemów zdrowotnych. Konsekwencją tego jest zmniejszenie częstości wykonywanych treningów, co skutkuje nie tylko pogorszeniem kondycji fizycznej, ale i również psychicznej oraz niekorzystnie odbija się na efektach sportowych.

Współczesny styl życia naraża nas na utratę cennej mikrobioty jelitowej, która niedawno została sklasyfikowana jako organ pełniący bardzo ważne funkcje regulacyjne. Dodatkowo, ze względu na dużą liczbę bardzo intensywnych ćwiczeń, jakie podejmują sportowcy wyczynowi, są oni narażeni na wysokie ryzyko zaburzeń immunologicznych, co wspomagać może suplementacja siarą bydlęcą. 
Większa podatność na zaburzenia mikroflory jelitowej u sportowców (nawet amatorsko związanych ze sportem) jest najprawdopodobniej efektem zwiększonej podaży białka w diecie (co jest czynnikiem promującym wzrost proteolitycznych drobnoustrojów chorobotwórczych), nadmiernie stosowanych przez sportowców leków przeciwbólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ), antybiotyków czy też inhibitorów pompy protonowej (w przypadku problemów z refluksem żołądkowo-jelitowym) oraz stres wolnorodnikowy i chroniczny stan zapalny jako efekt intensywnych treningów.
Biorąc pod uwagę, iż większość wymienionych problemów bierze początek w przewodzie pokarmowym, rozwiązaniem powinna być kompleksowa odbudowa uszkodzonej mikroflory jelitowej i odpowiednio dopasowana terapia żywieniowa. Nieprawidłowa budowa ekosystemu jelitowego jest uznanym czynnikiem sprawczym szeregu problemów, niejednokrotnie pozornie niepowiązanych z przewodem pokarmowym. 
Bariera jelitowa składa się z komórek nabłonka jelitowego, warstwy śluzu, bakterii probiotycznych i elementów układu GALT, dzięki czemu stanowi największą i najważniejszą barierę chroniącą przed czynnikami środowiska zewnętrznego. Jej główną funkcją jest zapobieganie przenikaniu potencjalnie szkodliwych elementów, w tym antygenów pokarmowych, mikroorganizmów i wytwarzanych przez nie toksyn. Jej równie ważną funkcją jest działanie jako selektywny filtr umożliwiający translokację podstawowych składników odżywczych, elektrolitów i wody ze światła jelita do układu krążenia. W celu utrzymania integralności bariery jelitowej komórki nabłonka jelitowego są ściśle związane ze sobą poprzez międzykomórkowe kompleksy łącznikowe umiejscowione w błonie bocznej i wzdłuż błony bocznej. Składają się z ciasnych połączeń (tzw. TJ – tight junctions) złożonych z klaudyn i okludyn oraz zonuliny, połączeń szczelinowych (GJ), węzłów przylegania (AJ) i desmosomu. Uważa się, że rozszczelnienie lub upośledzenie funkcjonowania bariery nabłonkowej jelita może być czynnikiem predysponującym do rozwoju wielu jednostek chorobowych, m.in. stanów zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego czy utajonych (opóźnionych) nadwrażliwości pokarmowych.
Colostrum (siara bydlęca) to płyn wydzielany przez gruczoły mleczne ssaków, który powstaje pod koniec ciąży i w pierwszych dniach po porodzie (24–72 h). 
Siara zawiera do 40 razy więcej biologicznie aktywnych związków, stukrotnie wyższe stężenia SIgA i dziesięciokrotnie wyższe stężenia laktoferyny niż dojrzałe mleko. U cieląt jest to jedyny sposób na dostarczenie immunoglobulin, które są odpowiedzialne za prawidłowe dojrzewanie układu odpornościowego, co skłoniło naukowców do zbadania wpływu colostrum na organizm ludzki. Colostrum bovinum jest bogatym źródłem enzymów, przeciwciał, cytokin, laktoferyny i czynników wzrostu niewystępujących w innych produktach mlecznych, które mogą poprawiać funkcjonowanie układu trawiennego, odpornościowego, neuroendokrynnego oraz wydajność ćwiczeń. Wśród związków zawartych w colostrum wyróżnić możemy immunoglobuliny (głównie klasy IgG), laktoferynę, lizozym oraz laktoperoksydazę, które wykazują silne właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne, a także przeciwpasożytnicze i antynowotworowe. Dodatkowo znajdują się tam również tłuszcze, węglowodany, czynniki wzrostu, witaminy z grupy B, witamina A, D, E oraz wapń. Dane pokazują, że składniki siary bydlęcej mają dziesięcio-, a nawet tysiąckrotnie silniejszy efekt niż ludzka siara. 
Colostrum jest uważane za substancję bezpieczną, jednak może u niektórych osób powodować nudności lub wzdęcia.
 

POLECAMY

Tabela 1. Substancje aktywne w clostrum
Składniki odżywcze Czynniki immunologiczne Czynniki wzrostowe
wapń, potas, magnez, sód, fosfor, cynk, żelazo, miedź, siarka, mangan, witamina A, witamina B12, witamina E, niacyna, witamina B1, witamina B2, aminokwasy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe bogate w prolinę polipeptydy, immunoglobuliny (A, D, E, G, M),  laktoferyna, cytokiny, lizozym, oksydaza, trypsyna, leukocyty,  limfocyty T, B, oligopolisacharydy, kwas orotowy, sIgA,  laktalbuminy, beta-laktoglobuliny nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF),  insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1, IGF-2), czynnik wzrostu fibroblastów (FgF),  płytkowy czynnik wzrostu (PDGF),  transformujący czynnik wzrostu (TgA, TgB),  hormon wzrostu (GH)


W badaniach naukowych wykazano przydatność stosowania siary w celu zapobiegania i leczenia chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, niedoborów odporności, po chemioterapii lub posocznicy. 
W świecie sportu siara bydlęca zyskała popularność głównie ze względu na korzystne właściwości immunologiczne, zdrowotne i regeneracyjne. Jednoczesna obecność czynników wzrostu, immunoglobulin, cytokin, laktoferyny, lizozymu i hormonu wzrostu może poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego i neuroendokrynnego oraz integralność przewodu pokarmowego, które mogą zostać upośledzone w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego. Głównym czynnikiem wzrostu w siarze jest insulinopodobny czynnik wzrostu 1, który jest ważny dla stymulowania wzrostu tkanki mięśniowej oraz dla utrzymania masy mięśniowej i jej funkcji.
Pierwsze badania nad suplementacją siary w sporcie przeprowadzili Mero i współautorzy w 1997 r. Sprawdzono wpływ siary na stężenie immunoglobulin w surowicy krwi i wpływ na siłę eksplozywną mięśni. Od tego czasu bada się zdolność siary do zwiększania wytrzymałości i siły, poprawy zdolności beztlenowej i określania mechanizmów odpowiedzialnych za korzystny wpływ siary na wydolność sportowca.

Colostrum w infekcjach

Dodatkowo stosowanie colostrum zapobiega również stanom zapalnym spowodowanym długotrwałym, intensywnym wysiłkiem. Dzięki swoim właściwościom będzie ono wsparciem dla osób zmagających się z częstymi infekcjami, osłabieniem czy żyjących w nadmiernym stresie, również fizycznym (sport wysokiego wyczynu). Podawanie siary wydaje się być najbardziej skuteczne w okresach treningu o wysokiej intensywności, prawdopodobnie ze względu na jej wysokie stężenie IGF-1, możliwość zwiększania zdolności buforowania mięśni lub wysokie stężenie SIgA. W badaniach, w których podawano colostrum, zaobserwowano już 33% wzrost SIgA po dwóch tygodniach uzupełniania siary w dawce 20 g dziennie. W późniejszych badaniach stosowanie 12-tygodniowego okresu suplementacji napoju czekoladowego zawierającego 12 g siary dziennie w grupie biegaczy doprowadziło do 79% wzrostu spoczynkowej SIgA. Stężenie tej immunoglobuliny jest dobrym wskaźnikiem do przewidywania ryzyka zakażeń górnych dróg oddechowych u sportowców. Wykazano zmniejszoną częstość chorób górnych dróg oddechowych u osób aktywnych fizycznie, które otrzymywały dziennie 60 g colostrum przez okres ośmiu tygodni, jak również u pływaków stosujących 25 g dziennie siary przez 10 tygodni. W badaniu z 2018 r. wykazano, że podawanie 3,2 g colostrum przez sześć tygodni doprowadziło do zmniejszenia indukowanego wysiłkiem uszkodzenia mięśni i markerów stanu zapalnego. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że colostrum pozytywnie wpływa na układ odpornościowy sportowców. 

Wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego

Spożywanie colostrum przyczynia się również do zwiększenia poziomu sIgA w jelitach, dzięki czemu regulowane jest funkcjonowanie układu odpornościowego poprzez GALT, między innymi na drodze zmniejszenia ilości cytokin prozapalnych i patogenów w jelitach. Czynniki wzrostu obecne w siarze odgrywają istotną rolę we wzroście, proliferacji i naprawie przewodu pokarmowego. U zdrowych osób wykazano, że spożywanie siary może zapobiegać uszkodzeniom przewodu pokarmowego, spowodowanym przez stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i antybiotyków, dzięki regeneracji nabłonka jelitowego. Stosowanie colostrum może być rozważane u pacjentów z IBS, kandydozą, chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. 
Zwiększenie przepuszczalności bariery jelitowej może pogorszyć wyniki sportowców w wyniku przemieszczenia endotoksyn bakteryjnych, które mogą powodować nudności i biegunki. Suplementacja siary może wykazywać korzyści podczas intensywnych treningów, które wpływających na przepuszczalność jelit, szczególnie w wysokich temperaturach otoczenia. Wykazano, że siara skutecznie utrzymuje stabilność błony jelitowej poprzez zmniejszenie apoptozy i przepuszczalności międzykomórkowej. Badania kliniczne przeprowadzone w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wykazały, że substancją, która powoduje zmniejszenie nadmiernej przepuszczalności bariery jelitowej, jest colostrum. Stosowano 500 mg siary przez 20 dni i sprawdzano stężenie zonuliny w kale oraz stosunek laktulozy do mannitolu. Liczne badania wykazały, że siara przyczynia się również do poprawy funkcjonowania bariery jelitowej i redukuje stan zapalny w przewodzie pokarmowym. Można założyć, że suplementacja siary ma korzystny wpływ na barierę jelitową u sportowców w niektórych okolicznościach treningowych, ale potrzebne są dalsze badania w tym kierunku, szczególnie w odniesieniu do mechanizmu jej działania.

Wpływ na nastrój

Siara bydlęca wpływa na dojrzewanie osi podwzgórz–przysadka (HPA), a tym samym funkcjonowanie układu neuroendokrynnego poprzez bezpośredni transport białek siarowych do płynu mózgowo-rdzeniowego u cieląt. Siara zawiera hormony, takie jak: czynniki wzrostu, hormon uwalniający gonadotropinę, hormon luteinizujący, glukokortykoidy lub testosteron, które wpływają na HPA i produkcję hormonów płciowych. Na razie nie ustalono, czy składniki siary są w stanie przeniknąć przez barierę krew–mózg. Intensywne treningi są związane z zaburzeniami nastroju, które mogą być wywołane zmianami w neuropeptydach podwzgórza. Wykazano jednak, że suplementacja 20 g siary przez osiem tygodni wiąże się ze zmniejszeniem zmęczenia i zwiększeniem siły do ​​treningu u zdrowych mężczyzn. Suplementacja siary ma potencjał, aby skutecznie poprawiać nastrój, co może odzwierciedlać jego wpływ n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "bikeBoard"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy