Już 22-23 września spotkamy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na Silesia Race 2018.

Silnie zmotywowany sportowiec może tak zintensyfikować proces treningowy że uniemożliwia to uzyskanie optymalnego wypoczynku. O ile w pierwszej fazie wyniki ulegają poprawie, to później...


Aktualny numer

Piszemy m.in.