Ostatnie sezony pokazały, że rozziew pomiędzy sprzętem, jakiego używają zawodowcy i amatorzy znacznie się powiększył.


Aktualny numer

Piszemy m.in.